Werkwijze


Professioneel, persoonlijk en altijd maatwerk

Troostrijck wordt (over het algemeen) ingeschakeld door de werkgever. Het eerste gesprek wordt (telefonisch) gevoerd met de direct leidinggevende en/of een HR medewerker waarin de situatie wordt uiteengezet.

De volgende stap is de kennismaking met de werknemer en diens gezin/naasten in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Soms gaat het om iemand die zelf tijdelijk arbeidsongeschikt is, maar het kan ook zijn dat de partner of een kind van deze werknemer de hulpbehoevende is, waardoor de werknemer niet in staat is zijn of haar werk (volledig) uit te voeren.
Om in openheid en vertrouwen een relatie te kunnen opbouwen, wordt in principe geen inhoudelijk terugkoppeling gegeven aan de werkgever, mits de werknemer hierom verzoekt. Uiteraard wordt aan de werkgever wel een urenverantwoording overlegd.

Ik kom bij de mensen thuis en vanuit mensenkennis, sterk empathisch vermogen en door ervaring kan ik gericht helpen. Ik bied een luisterend oor, regel praktische zaken en ben een personal family assistent in moeilijke tijden.

Bij praktische zaken kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • signaleren van veranderingen / problemen;
  • nagaan of er recht is op bepaalde toeslagen en helpen bij de aanvraag hiervan;
  • invullen van documenten i.v.m. de veranderde situatie;
  • mee naar het ziekenhuis/de dokter;
  • fungeren als contactpersoon voor familie en vrienden;
  • meedenken over praktische problemen en samen zoeken naar oplossingen;
  • indien van toepassing:¬†helpen bij¬†voorbereiden van een uitvaart.

Bent u benieuwd of ik iets voor u en/of uw medewerker zou kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.